BNGROUP

NGƯỜI XÂY TỔ ẤM

Tổng đài miễn phí

Bảng báo giá Vách ngăn, Tủ âm tại huế

 

Bảng báo giá làm tủ ấm, kệ sách, kệ tủ thạch cao

STT

Tên Vật tư Đơn giá /m2
1 Tấm thạch cao Gyrock tiêu chuẩn 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
2 Tấm thạch cao Gyrock chống ẩm 1 mặt+ Khung xương Vĩnh tường  
3 Tấm thạch cao USG Boral tiêu chuẩn 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
4 Tấm thạch cao USG Boral chống ẩm 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
5 Tấm thạch cao USG Boral chống cháy 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  

 

Bảng báo giá vách ngăn thạch cao, Tấm prima chịu nước một mặt

STT

Tên Vật tư Đơn giá /m2
1 Tấm thạch cao Gyrock tiêu chuẩn 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
2 Tấm thạch cao Gyrock chống ẩm 1 mặt+ Khung xương Vĩnh tường  
3 Tấm thạch cao USG Boral tiêu chuẩn 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
4 Tấm thạch cao USG Boral chống ẩm 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
5 Tấm thạch cao USG Boral chống cháy 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
6 Tấm Dura chịu lực, chịu nước (4,5mm) 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
7 Tấm Dura chịu lực, chịu nước (6mm) 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
8 Tấm Dura chịu lực, chịu nước (9mm) 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
9 Tấm Dura chịu lực, chịu nước (12mm) 1 mặt + Khung xương Vĩnh tường  

 

Bảng báo giá vách ngăn thạch cao, Tấm prima chịu nước hai mặt

STT

Tên Vật tư Đơn giá /m2
2 Tấm thạch cao Gyrock tiêu chuẩn 2 mặt+ Khung xương Vĩnh tường  
4 Tấm thạch cao USG Boral tiêu chuẩn 2 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
2 Tấm thạch cao Gyrock chống ẩm 2 mặt+ Khung xương Vĩnh tường  
4 Tấm thạch cao USG Boral chống ẩm 2 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
4 Tấm thạch cao USG Boral chống cháy 2 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
6 Tấm Dura chịu lực, chịu nước (4,5mm) 2 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
8 Tấm Dura chịu lực, chịu nước (6mm) 2 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
7 Tấm Dura chịu lực, chịu nước (9mm) 2 mặt + Khung xương Vĩnh tường  
7 Tấm Dura chịu lực, chịu nước (12mm) 2 mặt + Khung xương Vĩnh tường  

 

Số điện thoại
Chat Zalo
0.04005 sec| 1219.57 kb